Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Migotka Minky Agnieszka Pacyga-Filipek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy NIP: 5521585916; REGON: 383592765 w celach świadczenia na moją rzecz usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w zakresie działalności sklepu internetowego działającego pod domeną www.migotka.com.pl Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Migotka Minky Agnieszka Pacyga-Filipek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy NIP: 5521585916; REGON: 383592765 w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania do Migotka Minky informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogą żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofniecie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Migotka Minky Agnieszka Pacyga-Filipek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy NIP: 5521585916; REGON: 383592765 który jest dostępny pod adresem www.migotka.com.pl

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467 urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).